facebook

Szanowny(a) Panie(i) {NAME},

Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam dane niezbędne do przeprowadzenia oględzin wraz z materiałami.

UWAGA !!! – NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POBRAĆ Z ZAŁĄCZNIKÓW Z TEGO MAILA PUSTE RAPORTY I KORZYSTAĆ PODCZAS OGLĘDZIN TYLKO I WYŁĄCZNIE Z NOWEJ WERSJI DLA AUTOTESTO !!!

INFORMACJE:

Link do ogłoszenia:

{LINK}

Lokalizacja oględzin:

{LOCATION}

Trasa (wg. Maps Google):

{LOCATION_ROUTE}

Termin spotkania ze sprzedającym:

{DATE}

Godzina spotkania:

{TIME}

{IF_PREMIUM}
Lokalizacja serwisu samochodowego/stacji diagnostycznej/mechanika do wykonania diagnostyki:

{CAR_WORKSHOP_DATA}

Koszt Warsztatu:

{WORKSHOP_AMOUNT} BRUTTO

Dane do wystawienia faktury:

OK-MOTO Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 3b,
52-241, Wrocław
NIP: 8971788555

Uregulowanie faktury za wizytę w serwisie samochodowym/stacji diagnostycznej/mechanika powinno nastąpić na 2-gi dzień po przesłaniu rachunku.
Proszę faktury wysyłać do Pani Żanety Włodarczyk na adres [email protected]
Oryginał faktury należy przesłać na adres firmy za pośrednictwem poczty.

Termin wizyty i realizacji diagnostyki:

{INSPECTION_DATE}
{ENDIF_PREMIUM}

Kontakt z Właścicielem:
UWAGA: PRZED WYJAZDEM DO OGLĘDZIN AUTA NALEŻY POTWIERDZIĆ UMÓWIONY TERMIN Z WŁAŚCICIELEM!!!!!!!!

{OWNER_PHONE}

WAŻNE ! Uwagi Klienta do oględzin:

{CLIENT_COMMENTS}

WAŻNE ! Uwagi Konsultanta do oględzin:

{CONSULTANT_COMMENTS}

Proszę zapoznać się z procedurą wykonywania raportu. Zwrócić szczególną uwagę na ilość zdjęć, na zapisywanie wielkości szczelin oraz wysokości bieżnika w podziałce 0,1 (3,0; 3,2; 3,3; 3,4 itd). Proszę również o szczegółowe komentarze, im więcej informacji klient dostanie, tym bardziej będzie zadowolony z naszej usługi… tym samym my ze współpracy z Panem. Proszę zadbać o wysokiej jakości raport.

UWAGA !
Proszę o wydrukowanie i wypełnienie załączonego oświadczenia Eksperta i dołączenie go w postaci zdjęcia do generowanego raportu w systemie.
Należy zachować oświadczenie w wersji papierowej, a następnie odesłać je pocztą na adres firmy:
1. W opcji umowa zlecenie (OF) należy przesłać wszystkie oświadczenia wraz z wystawionym przez naszą firmę rachunkiem zbiorczym (podpisanym) w 1 korespondencji.
2. W opcji działalność gospodarcza (DG) należy przesłać wszystkie oświadczenia z danego miesiąca w 1 korespondencji. Nie ma potrzeby przesyłania faktury w formie papierowej. Faktura elektroniczna (np. w formacie PDF czy w wersji pliku Excel z pakietu Ms Office BEZ pieczątek i podpisów) jest wystarczająca i akceptowalna.

Zlecenia rozliczane są każdego kolejnego 10-tego następnego m-ca od realizacji oględzin tj. np.: za wykonanie styczniowych oględzin opłata następuje ok. 10-tego lutego.

Adres do korespondencji:

Ok-Moto Sp. z o.o.
ul. Zawiszy Czarnego 3B
52-241 Wrocław

W załączniku znajdują się: {REPORT_TYPE} oświadczenie do uzupełnienia i dołączenia do raportu w systemie.

Zaznaczam, iż raport należy wykonać zgodnie z procedurą Autotesto.

INSTRUKCJA GENEROWANIA RAPORTU W SYSTEMIE – http://autotesto.pl/admin/user :

1. Podczas wpisywania danych, co jakiś czas proszę klikać “ZAPISZ”, aby nie utracić wcześniej wprowadzonych danych,
2. Nie należy wrzucać żadnego rysunku schematu samochodu w tabeli ”pomiary lakieru i szczelin między elementami karoserii” (przed wysłaniem klientowi uzupełniamy ten punk o właściwy szkic).
3. Po zakończeniu wpisywania raportu należy kliknąć “PODGLĄD HTML” aby wyświetlić finalny raport i zobaczyć czy wszystko poprawnie zostało wypełnione,
4. Jeżeli wszystko jest ok proszę zatwierdzić raport klikając czerwony przycisk “zatwierdź” w nawigacji panelu po prawej stronie. Po zatwierdzeniu nie będzie już możliwości edycji dlatego proszę się upewnić, że wszystko jest ok.

W razie trudności bądź pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie

{FOOTER}

www.autotesto.pl / www.facebook.com/autotesto – Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Nasi partnerzy: