facebook

Szanowny(a) Panie(i) {NAME},

Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam dane niezbędne do przeprowadzenia oględzin w pakiecie {REPORT_NAME} wraz z materiałami. Zlecenie nr {LEAD_ID}

UWAGA !!! – NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POBRAĆ Z ZAŁĄCZNIKÓW Z TEGO MAILA PUSTE RAPORTY I KORZYSTAĆ PODCZAS OGLĘDZIN TYLKO I WYŁĄCZNIE Z NOWEJ WERSJI DLA AUTOTESTO !!!

INFORMACJE:

Link do ogłoszenia:

{LINK}

Lokalizacja oględzin:

{LOCATION}

Trasa (wg. Maps Google):

{LOCATION_ROUTE}

{IF_PREMIUM}
Lokalizacja serwisu samochodowego/stacji diagnostycznej/mechanika do wykonania diagnostyki:

{CAR_WORKSHOP_DATA}
{CAR_WORKSHOP_ROUTE}

{ENDIF_PREMIUM}

Termin spotkania ze sprzedającym:

{DATE}

Godzina spotkania:

{TIME}

{IF_PREMIUM}

Termin wizyty i realizacji diagnostyki:

{INSPECTION_DATE}
{ENDIF_PREMIUM}

{IF_PREMIUM}
Cena warsztatu brutto:
{WORKSHOP_AMOUNT}

{ENDIF_PREMIUM}

Kontakt z Właścicielem:
UWAGA: PRZED WYJAZDEM DO OGLĘDZIN AUTA NALEŻY POTWIERDZIĆ UMÓWIONY TERMIN Z WŁAŚCICIELEM!!!!!!!!

{OWNER_PHONE}

WAŻNE ! Uwagi Klienta do oględzin:

{CLIENT_COMMENTS}

WAŻNE ! Uwagi Konsultanta do oględzin:

{CONSULTANT_COMMENTS}

Proszę zapoznać się z procedurą wykonywania raportu. Zwrócić szczególną uwagę na ilość zdjęć, na zapisywanie wielkości szczelin oraz wysokości bieżnika w podziałce 0,1 (3,0; 3,2; 3,3; 3,4 itd). Proszę również o szczegółowe komentarze, im więcej informacji klient dostanie, tym bardziej będzie zadowolony z naszej usługi… tym samym my ze współpracy z Panem. Proszę zadbać o wysokiej jakości raport.

{IF_PREMIUM}
Dane do wystawienia faktury przez serwis samochodowy/stację diagnostyczną/mechanika:
OK-MOTO Sp. z o.o.
Plac Powstańców Śląskich 1/31
53-329 Wrocław
NIP: 897 178 85 55

Zwroty za opłaty wykonane w warsztacie będą regulowane raz w tygodniu (poniedziałek) na podstawie przesłanej kopii faktury ze wskazanym nr ID zlecenia.
Proszę kopię faktury wysyłać do Pani Żanety Włodarczyk na adres [email protected] .
Oryginał faktury należy przesłać na adres korespondencyjny firmy za pośrednictwem poczty.

{ENDIF_PREMIUM}

UWAGA !
Proszę o wydrukowanie i wypełnienie załączonego oświadczenia Eksperta i dołączenie go w postaci zdjęcia do generowanego raportu w systemie.
Należy zachować oświadczenie w wersji papierowej, a następnie odesłać je pocztą na adres firmy:
1. W opcji umowa zlecenie (OF) należy przesłać wszystkie oświadczenia wraz z wystawionym przez naszą firmę rachunkiem zbiorczym (podpisanym) w 1 korespondencji.
2. W opcji działalność gospodarcza (DG) należy przesłać wszystkie oświadczenia z danego miesiąca w 1 korespondencji. Nie ma potrzeby przesyłania faktury w formie papierowej. Faktura elektroniczna (np. w formacie PDF czy w wersji pliku Excel z pakietu Ms Office BEZ pieczątek i podpisów) jest wystarczająca i akceptowalna.

Zlecenia rozliczane są każdego kolejnego 10-tego następnego m-ca od realizacji oględzin tj. np.: za wykonanie styczniowych oględzin opłata następuje ok. 10-tego lutego.

Adres do korespondencji:
OK-MOTO Sp. z o.o.
Plac Powstańców Śląskich 1/31
53-329 Wrocław

W załączniku znajdują się: Raport {REPORT_NAME} pusty + oświadczenie do uzupełnienia i dołączenia do raportu w systemie.

Zaznaczam, iż raport należy wykonać zgodnie z procedurą Autotesto.

INSTRUKCJA GENEROWANIA RAPORTU W SYSTEMIE – http://autotesto.pl/admin/user :

1. Podczas wpisywania danych, co jakiś czas proszę klikać “ZAPISZ”, aby nie utracić wcześniej wprowadzonych danych,
2. Nie należy wrzucać żadnego rysunku schematu samochodu w tabeli ”pomiary lakieru i szczelin między elementami karoserii” (przed wysłaniem klientowi uzupełniamy ten punk o właściwy szkic).
3. Po zakończeniu wpisywania raportu należy kliknąć “PODGLĄD HTML” aby wyświetlić finalny raport i zobaczyć czy wszystko poprawnie zostało wypełnione,
4. Jeżeli wszystko jest ok proszę zatwierdzić raport klikając czerwony przycisk “zatwierdź” w nawigacji panelu po prawej stronie. Po zatwierdzeniu nie będzie już możliwości edycji dlatego proszę się upewnić, że wszystko jest ok.

W razie trudności bądź pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie

{FOOTER}

www.autotesto.pl / www.facebook.com/autotesto – Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Nasi partnerzy: