facebook

Kontakt


Chcesz nawiązać współprace? Napisz: [email protected]
Dane teleadresowe

OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-241), przy ul. Zawiszy Czarnego 3B,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455034

REGON: 022104053
NIP: 8971788555
nr konta bankowego: PL 58 1950 0001 2006 0011 2086 0006 (IDEA BANK)

Nasi partnerzy: