Czym możesz jeździć na prawo jazdy kategorii B? To nie tylko samochód!

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu samochód był czymś, na co stać było tylko najlepiej sytuowanych. Z roku na rok popularność aut coraz bardziej rosła. Częściowo przyczynił się do tego rozwój, lepsze płace, a częściowo możliwość sprowadzenia używanego samochodu od zachodnich sąsiadów. Coraz więcej osób chciało być niezależnym, samochód ułatwiał im dojazd do pracy, a praca poprawiała byt materialny. Przez kilkanaście lat liczba samochodów znacznie wzrosła. Tylko w ostatnim piętnastoleciu potroiła się, dzięki czemu Polska dogoniła m.in. Niemcy, a wyprzedziła Francję w ilości samochodów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wraz ze wzrostem ilości samochodów rosła też ilość osób chętnych na zrobienie uprawnień kategorii B. Dzisiaj prawo jazdy w Polsce ma większość uprawnionych do tego osób. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę do czego uprawnia kategoria B. Rozwiejemy dziś wątpliwości niektórych i szczegółowo przedstawimy czym można jeździć mając prawo jazdy kategorii B.

Większość posiadaczy prawa jazdy kat. B, uprawnienia swoje wykorzystuje do prowadzenia samochodu osobowego. Podejście takie jest bezpieczne, gdyż prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień skutkuje mandatem od 300 do 500 złotych. Dodatkowo, jeśli kierując nim doprowadzimy do kolizji, będziemy musieli pokryć koszty naprawy nie tylko swojego pojazdu, ale również pokrzywdzonego. Zarówno obowiązkowe ubezpieczenie OC, jak i dodatkowo wykupione AC nie obejmuje takich sytuacji. Warto więc korzystać ze swoich uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jakimi pojazdami można jeździć z kategorią b?

1. Pojazd samochodowy – to chyba najbardziej oczywisty środek transportu jakim możemy się poruszać posiadając uprawnienia kategorii B. Warto jednak pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony. Możemy kierować więc nie tylko samochodami osobowymi, ale również busami z zastrzeżeniem, że nie posiadają one więcej niż 9 miejsc, samochodami dostawczymi, a także samochodami ciężarowymi.
2. Pojazd samochodowy z przyczepą lekką – posiadając kategorię B możemy ciągnąć przyczepę lekką o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kilogramów. Maksymalna masa pojazdu samochodowego z przyczepą nie może przekraczać 4250 kg. Oznacza to, że przyczepę lekką możemy ciągnąć np. dziewięcioosobowym busem.
3. Pojazd samochodowy z przyczepą – kategoria B uprawnia nas do ciągnięcia również przyczepy o masie większej niż 750 kilogramów. Warunek jest taki, że łączna dopuszczalna masa całkowita przyczepy i pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony. Dodatkowo dopuszczalna masa całkowita samochodu powinna wynosić co najmniej 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a pojazd nasz musi mieć zdolność do ciągnięcia tak ciężkiej przyczepy.
4. Motocykl o pojemności do 125 ccm – aby móc kierować skuterem oraz motocyklem o takiej pojemności wymagane jest posiadanie uprawnień kategorii B od minimum 3 lat. Kolejnym wymaganym warunkiem jest współczynnik mocy do masy pojazdu nie przekraczający 0,1 kW/kg. Jednak większość motocykli o pojemności do 125 ccm spełnia ten warunek.
5. Czterokołowiec lekki – do tej grupy zaliczają się wszystkie małe quady, bowiem spełnione muszą być warunki: masa całkowita czterokołowca lekkiego nie może przekraczać 350 kilogramów, a maksymalna prędkość jaką może osiągać to 45 km/h.
6. Czterokołowiec – w tej grupie znalazły się wszystkie większe quady a także mikrosamochody, na które wymagana jest kategoria B1. Dopuszczalna masa całkowita czterokołowca nie może przekraczać 550 kilogramów, nie występuje ograniczenie prędkości, poza jednym małym wyjątkiem. Jeżeli duży quad zarejestrowany został jako ciągnik, poruszając się po drogach publicznych może jechać z prędkością maksymalną 30 km/h.
7. Ciągnik rolniczy – dla niektórych to zaskoczenie, że mając uprawnienia do kierowania samochodami osobowymi, mogą również poruszać się ciągnikiem. W przypadku ciągników nie ma żadnych obostrzeń dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej. Co więcej możemy kierować zestawem składającym się z ciągnika i przyczepy lekkiej, a także maszyn bez kół o dowolnej masie.

redakcja