Brak karty pojazdu. Co należy zrobić w przypadku braku karty pojazdu?

Karta pojazdu to od 1 lipca 1999 roku, jeden z najważniejszych dokumentów związanych z samochodem — to właśnie tam znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o pojeździe.

Niestety, jeżeli zgubiliśmy ten dokument lub został on nam ukradziony, musimy liczyć się z koniecznością poświęcenia własnego czasu oraz pieniędzy na jego ponowne wyrobienie. Poniżej znajdziesz informacje o tym, czym jest karta pojazdu oraz co zrobić, jeżeli z różnych powodów jej nie posiadamy.

Karta pojazdu — czy wiesz dokładnie co to za dokument?

Karta pojazdu to dokument wystawiany na konkretny pojazd. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje o samym pojeździe, jak i o właścicielach (mowa tutaj zarówno o właścicielu bieżącym, jak i poprzednim). Najważniejszą sprawą nie są jednak dane osobowe, ale informacje o wszelkich zmianach, jakie dokonywane były w pojeździe, może to dotyczyć np. założenia instalacji LPG, ale także dorobienia wtórników tablic rejestracyjnych.

Została ona wprowadzona zgodnie z ustawą i każdy pojazd zarejestrowany po 30 czerwca 1999 powinien posiadać taki dokument.

Karta pojazdu ma formę książeczki, której wymiary przypominają paszport. Co ważne, nie podlega ona kontroli drogowej, jest jednak bardzo ważna z racji tego, iż jest dokumentem wymaganym podczas rejestracji samochodu — przekazywana jest między właścicielami pojazdów w momencie sprzedaży. W przypadku kradzieży lub zgubienia karty należy złożyć wniosek o wyrobienie nowej.

Karta pojazdu — jakie informacje w niej znajdziesz i dlaczego są one ważne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 roku, karta pojazdu musi zawierać informacje takie jak:

1. Dane identyfikacyjne pojazdu.

2. Parametry techniczne.

3. Dane identyfikacyjne, dotyczące właściciela pojazdu.

4. Dane potwierdzające rejestrację pojazdu.

Karta pojazdu to bardzo ważny dokument z punktu widzenia zarówno właściciela, jak i osoby nabywającej samochód. Mimo iż część informacji duplikuje się z tymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, to przed zakupem warto zapoznać się z umieszczonymi tam informacjami.

Dokładne przejrzenie karty pojazdu pozwoli nam np. na sprawdzenie, czy sprzedawca mówi prawdę o historii samochodu: Czy na pewno jest on drugim właścicielem? Czy auto było wykorzystywane jako taksówka, a ma podejrzanie niski przebieg?

Wielu informacji można się także dowiedzieć z rubryki „Zmiany parametrów technicznych”. To tam wpisywane są informacje o wymianie silnika czy innych, istotnych modyfikacjach samochodu. Każdy, kto kupował samochód wie, że sprzedający bardzo często „zapominają” o najistotniejszych dla potencjalnego kupca informacjach — dokładne przejrzenie karty pojazdu może nam zatem powiedzieć o samochodzie o wiele więcej niż jego aktualny właściciel.

Brak karty pojazdu = konieczność wyrobienia nowej

Biorąc pod uwagę zarówno wymogi prawne, jak i praktyczne korzyści, wynikające z posiadania karty pojazdu, nietrudno się domyślić, że w przypadku jej braku trzeba wyrobić nową. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy udać się do wydziału komunikacji urzędu miasta, wypełnić właściwy wniosek i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, w zależności od tego, jaki jest powód tego, że musimy wyrobić nową kartę.

Karta została zgubiona

Jeżeli karta została zgubiona, konieczne jest złożenie:

– oświadczenia o jej utracie, pod rygorem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych zeznań,

– dowodu rejestracyjnego.

Karta została zniszczona/nie ma w niej miejsca na nowe wpisy

W takim przypadku konieczne jest złożenie:

– dotychczasowej karty pojazdu,

– dowodu rejestracyjnego.

Karta została zgubiona przed ponowną rejestracją lub zgubiona przez poprzedniego właściciela

Wymagane dokumenty:

– zaświadczenie wystawione przez poprzedni urząd, który rejestrował samochód, zawierające potwierdzenie danych, zawartych w zgubionym dokumencie,

– oświadczenie o zgubieniu karty,

– dowód rejestracyjny,

– tablice rejestracyjne.

Warto wiedzieć także o tym, że podczas załatwiania kwestii związanych z wyrobieniem nowej karty pojazdu, urzędnik może prosić o przedstawienie dowodu osobistego, a także obowiązkowego ubezpieczenia OC. Na wydanie nowej karty czeka się maksymalnie 30 dni (zazwyczaj jest ona jednak gotowa do odbioru wcześniej), a opłata wynosi 75 zł.

redakcja