Jakie czynności należy wykonać po sprzedaży auta?

Wiele osób nie ma pojęcia, co robić po sprzedaniu swojego samochodu, a bardzo ważne jest to, aby dopilnować wszelkich formalności. Sprawy urzędowe należy załatwić zgodnie z terminem. W innym przypadku można ściągnąć na siebie niemałe kłopoty. Na szczęście, sprzedaż auta nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać. Najważniejsze jest jednak to, aby już na starcie wiedzieć, jakie obowiązki ma osoba sprzedająca samochód.

Sprzedaż auta i co dalej?

Podejmując decyzję o sprzedaży auta trzeba wiedzieć, że najważniejszym dokumentem jest umowa sprzedaży. Ona odgrywa tutaj kluczową rolę – zabezpiecza interesy obu stron. W przypadku, jakiejkolwiek nieprawidłowości, to właśnie ten dokument jest brany “na tapetę”. Umowa powinna zawierać m.in. adnotację o tym, że osoba kupująca zapoznała się ze stanem technicznym pojazdu. Gotową umowę kupna-sprzedaży można znaleźć w sieci. Wcale nie musimy jej konstruować samodzielnie, co jest ogromnym ułatwieniem.

Pierwszą opłatą po podpisaniu umowy jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych. Niejedna osoba ma dylemat – która strona musi go zapłacić? Jest to obowiązek osoby nabywającej pojazd.

Kto płaci podatek dochodowy?

Osoba sprzedająca samochód może być zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Kogo dotyczy ten obowiązek? Przede wszystkim osób, które często sprzedają auta np. w ramach okazjonalnego handlu pojazdami. Podatek dochodowy naliczany jest wtedy, gdy dany samochód był w posiadaniu osoby sprzedającej krócej niż pół roku. Formalności załatwiane są w urzędzie skarbowym. Zbywca musi wykazać wartość pierwotną pojazdu (w jakiej cenie go zakupił), a także wartość sprzedaży. Dochodem będzie w tym przypadku różnica między ceną zakupu, a sprzedaży. Wartość ta jest podstawą opodatkowania.

W przypadku, gdy osoba sprzedająca pojazd musiała zainwestować pieniądze (np. na zakup części), to musi ona przedstawić Urzędowi Skarbowemu faktury. Wszelkie naprawy, czy też remonty pojazdu muszą być udokumentowane. Dzięki temu, podstawa opodatkowania będzie niższa, a tym samym zapłacimy mniejszy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Duże znaczenia ma tutaj termin złożenia deklaracji podatkowej. Niezależnie od daty sprzedaży auta należy złożyć deklarację podatkową najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku (w rocznym zeznaniu podatkowym).

Zgłoszenie sprzedaży auta w wydziale komunikacji

Osoba sprzedająca pojazd ma obowiązek przekazać do wydziału komunikacji kartę pojazdu oraz dowód rejestracyjny. Należy jednak pamiętać o tym, aby zgłosić sprzedaż pojazdu w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od przeprowadzenia transakcji.

Na szczęście, brak zgłoszenia nie skutkuje prawnymi konsekwencjami. Pomimo tego, zbywca może zostać ukarany grzywną. Warto również pamiętać, aby zgłosić sprzedaż z uwagi na wykroczenia drogowe, które może popełnić nowy właściciel. Oczywiście w takiej sytuacji wystarczy jedynie przedstawić umowę kupna-sprzedaży, jednak jest to dodatkowe utrudnienie. Znacznie prościej jest załatwić wszelkie formalności z tym związane już na samym początku.

Zgłoszenie zbycia pojazdu u ubezpieczyciela

Natychmiast po sprzedaży samochodu należy poinformować ubezpieczyciela o przeprowadzonej transakcji. Należy pamiętać, że zgłoszenie musi zawierać wszystkie najważniejsze informacje. Mowa tutaj o m.in.:

– dacie podpisania umowy kupna-sprzedaży,

– danych osobowych osoby sprzedającej oraz kupującej (w tym numery PESEL),

– danych pojazdu.

Zgłoszenie sprzedaży towarzystwu ubezpieczeniowemu pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Przede wszystkim spłatą kolejnych rat za ubezpieczenie pojazdu będzie obarczony nabywca. W innym przypadku ubezpieczyciel wymagałby zapłaty od byłego właściciela.

Mowa tutaj o sytuacji, gdy zbywca ustalił ratalny system spłaty ubezpieczenia pojazdu.

Na uwagę zasługuje również fakt, że polisa OC przechodzi ze zbywcy na nabywcę. Jeśli ubezpieczenie było zapłacone w całości z góry, to w przypadku przedwczesnego wypowiedzenia umowy przez nabywcę, osoba sprzedająca może zwrócić się o wyrównanie kosztów.

redakcja