facebook

Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać? Wzór

Wiążąca umowa kupna sprzedaży pojazdu nie musi być sporządzona na komputerze. Może być spisana odręcznie ale koniecznie czytelnie i w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. Ważna umowa sprzedaży samochodu wymaga zawarcia na niej takich informacji personalnych, jak: numery Pesel, numery dowodów, adres zameldowania, który powinien pokrywać się z danymi w dowodzie rejestracyjnym oraz odręczne podpisy obu stron na każdym egzemplarzu umowy.

Oprócz tego w umowie kupna sprzedaży samochodu powinny znaleźć się rzecz jasna dane jednoznacznie identyfikujące dany pojazd, jak model, marka, numer nadwozia oraz numer rejestracyjny oraz rocznik. Nie bądźmy oszczędni w podawaniu informacji, gdyż w przypadku problemów z prawem każda informacja będzie wpływała na naszą wiarygodność jako uczciwego kupca, bądź sprzedawcę. W umowie radzimy także o wpisanie przebiegu pojazdu oraz kwoty za jaką sprzedaliśmy/kupiliśmy nasze auto i sposób dokonania/przyjęcia zapłaty. Bez takich informacji nasza umowa kupna sprzedaży prawnie jest bez wartości.

Ważnym, i jednocześnie ciekawym elementem w umowie kupna sprzedaży auta jest odpowiedzialność z tytuły rękojmi. Adnotacja o poinformowaniu kupującego o faktycznym stanie pojazdu nie zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ukryte w aucie. Wiele osób o tym nie wie. Jeżeli chodzi o podpisy kupującego i sprzedającego, to nie muszą być czytelne. Gdy samochód ma współwłaściciela niezbędny jest na umowie także jego podpis.

Zapraszamy do pobrania: Umowa sprzedaży samochodu wzór