Zgubiony dowód rejestracyjny – co robić?

zgubiony-dowod-rejestracyjny

Do niedawna posiadanie przy sobie dowodu rejestracyjnego było obowiązkowe – wybierając się w dalszą lub bliższą podróż, musieliśmy pamiętać o tym dokumencie. Jednak w październiku 2018 roku nastąpiła znacząca dla wszystkich kierowców zmiana, bo od tej chwili posiadanie przy sobie tego dokumentu nie jest wymagane. Łatwo jest zgubić coś, czego praktycznie nie używamy. Częstym problemem wśród kierowców stał się niestety zgubiony dowód rejestracyjny. Co zrobić w takiej sytuacji?

Do czego potrzebny jest dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny potwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Jest dokumentem dość obszernym (mnogość informacji wymaga zastosowania złożonej formy) i zawiera podstawowe informacje na temat właściciela, jak i samego pojazdu.

Nie jest już konieczne posiadanie dowodu rejestracyjnego przy sobie. W razie kontroli drogowej funkcjonariusze są w stanie sprawdzić wszelkie potrzebne dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Taka sama procedura dotyczy potwierdzenia ważności polisy OC. Obecnie wszystkie kontrole mogą odbywać się w sposób elektroniczny. Nie jest to jednak przesłanką do zbagatelizowania kwestii zagubionego dowodu rejestracyjnego. Co zrobić, gdy przydarzy Ci się taka sytuacja?

Zgubiony dowód rejestracyjny – wydanie wtórnika

W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego pojazdu nie powinniśmy zwlekać dłużej, niż to konieczne. Wskazana jest jak najszybsza wizyta we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji. Tam rozpoczyna się procedura wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Dodatkowe kroki należy podjąć w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że dokument został skradziony. W takiej sytuacji udajemy się na policję. Jest to szczególnie ważne zabezpieczenie na wypadek użycia danych osobowych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

Zgubiony dowód rejestracyjny – co zrobić i ile poczekać?

Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego nie jest operacją szczególnie skomplikowaną. Musisz się jednak liczyć z koniecznością uiszczenia pewnych opłat. Pierwszą i najważniejszą z nich jest opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego. Razem z opłatą ewidencyjną koszt wynosi 54,50 zł. Kolejną, nieco mniejszą należnością jest opłata komunikacyjna za wydanie pozwolenia czasowego (wraz z opłatą ewidencyjną) – to koszt 19 zł. Pozwolenie czasowe jest szczególnie ważne i nie warto narażać się na jego brak. Przyda się w przypadku kontroli drogowej, gdy funkcjonariusze znajdą w systemie informację o zgubionym dowodzie rejestracyjnym.

Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwe jest udanie się do Wydziału Komunikacji osobiście, możesz całą procedurę załatwić przez pełnomocnika. W takim wypadku konieczne będzie  uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie obowiązuje ona, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, rodzeństwo, krewny wstępny lub zstępny.

Ile należy poczekać na wydanie wtórnika zgubionego dowodu rejestracyjnego? Cała procedura wyrobienia nowego dokumentu nie powinna potrwać więcej niż 30 dni. Niektóre urzędy oferują możliwość elektronicznego sprawdzenia możliwości odebrania nowego dowodu rejestracyjnego.

Zgubiony dowód rejestracyjny – jakie dokumenty należy przygotować?

Przed udaniem się do Wydziału Komunikacji celem wyrobienia wtórnika zgubionego dowodu rejestracyjnego, powinniśmy skompletować pakiet potrzebnych dokumentów. Warto przygotować je wcześniej, aby sama procedura przebiegła jak najsprawniej.

Jakie dokumenty musisz mieć przy sobie?

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (jeśli zależy Ci na czasie, pobierz wniosek ze strony urzędu i wypełnij go w domu),

oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,

tablice rejestracyjne,

dowód osobisty,

wyciąg z rejestru badań technicznych,

kartę pojazdu (jeżeli została uprzednio wydana),

ważną polisę OC,

potwierdzenie wniesienia opłat za wydanie wtórnika,

potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa (jeśli korzystamy z pomocy pełnomocnika).

Nowy „stary” dowód rejestracyjny

Po zgubieniu dowodu rejestracyjnego i wyrobieniu jego wtórnika dostajemy do ręki zupełnie nowy dokument. Nie wszystkie dane na nim umieszczone się jednak zmienią. Bez zmian pozostanie wcześniej nadany numer rejestracyjny i inne dane pojazdu. Różnice pojawią się za to w serii i numerze dowodu.

Gdy wyrobisz już wtórnik, warto zadbać o niego równie troskliwie, jak o swój samochód. W zadbaniu o pojazd możemy ci pomóc – skorzystaj z naszej oferty kompleksowego raportu. Na Twojej głowie zostaje już tylko pilnowanie najważniejszego dokumentu Twojego pojazdu.

administrator