Nowy rok – nowe prawa. Taryfikator punktów karnych 2017

 

W powietrzy czujemy już w zasadzie zapach i atmosferą świąt Bożego Narodzenia, a niedługo później trzeba będzie pożegnać stary rok. Weszliśmy właśnie w czas, gdy na drogach notuje się większe zagęszczenie pojazdów, a policja ma pełne ręce roboty w uwagi na rozprężenie obyczajów i zdrowego rozsądku na skutek jednych z najmilszych dni w roku. Na pewno nie raz spotkamy się tu zatem z przedstawieniem podsumowania statystyk drogowych oraz tych dotyczących mandatów i punktów karnych nałożonych w tym okresie na kierowców. Od przyszłego roku będzie obowiązywał natomiast nowy taryfikator. Co się zmieni? Na co położono nacisk podczas nadchodzącej zmiany w wysokości mandatów i przyznawanych punktów karnych?

Podstawy prawa drogowego – mandaty i punkty

Kwestie tego, czy zachowanie kierowcy na drodze uznane zostanie za przestępstwo, czy też wykroczenie regulują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego. Ponadto dopuszcza on dwa rodzaje reakcji służb pilnujących by prawa zapisane w nim były przestrzegane, a mianowicie policja może upomnieć kierowcę lub też nałożyć na niego karę. W tym drugim przypadku zawsze mamy do czynienia z mandatem i przypisanymi do niego (według rodzaju wykroczenia) punktami karnymi, które rozpisane są w tzw. taryfikatorze (nie dotyczą one obcokrajowców). Finansowe dyscyplinowanie osób dopuszczających się wykroczeń to zwykle kilkaset złotych. Istotny jest również staż za kierownicą, gdyż uzbieranie określonej ilości punktów karnych skutkuje odebraniem prawa jazdy:
– 24 pkt. jeśli kierowca posiada uprawnienia od więcej niż 12 miesięcy,
– 20 pkt. jeśli prawo jazdy zostało wydane mniej niż rok od zdania egzaminu.

Zaostrzenie przepisów ma wymiar dyscyplinujący

Dla kierowcy oraz bezpieczeństwa innych użytkowników dróg ważne powinno być doświadczenie „za kółkiem” oraz refleks, który nierzadko pomaga uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Świeżo upieczeni posiadacze prawa jazdy siłą rzeczy nie mieli odpowiednio dużo czasu by nabyć owe przymioty, dlatego obniżenie im maksymalnego progu punktów karnych ma za zadanie powstrzymać niepożądane zachowania i brawurę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Szacuje się, że w wypadkach na polskich drogach uczestniczą zwykle młodzi i niedoświadczeni kierowcy – zapewne stąd owe dodatkowe restrykcje.

Na co położono nacisk przy zmianie taryfikatora na 2017 rok?

Najświeższe zmiany, jakie pojawiły się w taryfikatorze i Kodeksie Ruchu Drogowego skupiły się podczas aktualizacji przepisów głównie na przeciwdziałaniu kolizjom na skrzyżowaniach oraz wciąż sporej liczby wypadków z udziałem pieszych. Mówiąc dokładniej znajdziemy tu aktualizację prawa dotyczącą:
– wymuszania pierwszeństwa na drogach podporządkowanych,
– wymuszania pierwszeństwa na pieszych.

Nowy taryfikator

Zmiany w taryfikatorze punktów karnych objęły sobą kilka istotnych dla powyższych kategorii wykroczeń spraw. W aktualizacji przygotowanej na rok 2017 – obowiązującej od 1 stycznia – znajdziemy:
– jazdę po chodniku i przejściu dla pieszych (5 pkt karnych),
– wyprzedzanie z niewłaściwej strony uczestników ruchu sygnalizujących chęć skrętu w lewą stronę (3 pkt karne),
– uznanie winy spowodowania zagrożenia innych osób poza drogą publiczną, strefą ruchu i zamieszkania (6 pkt karnych),
– brak umożliwienia pieszym dostępu do środka komunikacji miejskiej lub chodnika poprzez zatrzymanie się w niewłaściwym miejscu, np. na pasach (3 pkt karne),
– wymuszenie pierwszeństwa na pojeździe szynowym (6 pkt karnych).

Co jeszcze trzeba poprawić?

Aktualizacja przepisów była niewątpliwie potrzebna, jednak jako eksperci motoryzacyjni chcieli byśmy aby zwrócono również uwagę na kilka innych problemów, z którymi muszą borykać się kierowcy. Wykroczenia, które naszym zdaniem powinny otrzymać surowszy wymiar kary to między innymi:
– wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle,
– przekraczanie prędkości,
– korzystanie z telefonu podczas prowadzenia samochodu,
– brak zapiętych pasów podczas jazdy.
Choć statystyki z roku na rok przedstawiają się coraz bardziej optymistycznie, to i tak polskie drogi plasują się na szarym końcu Europy pod względem bezpieczeństwa ich uczestników. Mamy nadzieję więc, że kolejne nowelizacje uwzględnią między innymi wskazane przez nas wykroczenia, które nagminnie są popełniane przez naszych rodaków.

Informujemy również, że od nowego roku system likwidacji „oczek” w punktach karnych, poprzez odjęcie od puli na skutek dobrowolnego szkolenia raz na sześć miesięcy 6-ściu z nich, jest już nieaktualny. Teraz przekroczenie progu 24 punktów spowoduje, że prawo jazdy nie zostanie nam odebrane. Kierowca otrzyma za to skierowanie na kurs doszkalający. To jednak nie wszystko. Jeśli taki kierujący w ciągu kolejnych 2 lat popełni przestępstwo drogowe lub trzy wykroczenia uprawnienia zostaną mu odebrane.

 

redakcja