RĘKOJMIA PRZY WADACH NOWEGO SAMOCHODU

 

Ukryte wady dotyczą w przeważającej większości samochodów z rynku wtórnego. Zdarzają się jednak przypadki, gdy sytuacja ta związana jest z pojazdami fabrycznie nowymi. Dzieje się tak z wielu powodów: błędów produkcyjnych, złego zaprojektowania elementów auta, czy też defektu związanego jest ze szkodą transportową – wystąpił na etapie przewozu do dealera, który przyjął zamówienie na dane auto. Zatajenie informacji o naprawie takich uszkodzonych i nowych egzemplarzy jest co jakiś czas odnotowywane. Co bardziej przerażające, to to, że może okazać się nawet, że nowy samochód… jest przedmiotem kradzieży (choć to zaledwie mały odsetek przypadków). Co więc zrobić w takiej sytuacji?

Nowy samochód a prawo rękojmi

Prawo rękojmi w przypadku zakupu nowego samochodu jest czymś co przysługuje nabywcy automatycznie i bez żadnych ograniczeń. Taka transakcja dodatkowo wzmacnia pozycję Kupującego w przypadku ewentualnych roszczeń, gdyż auto nie było wcześniej eksploatowane, a więc nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia badań mających stwierdzić jego poprawną eksploatację. Co innego, gdy auto jest używane – wówczas Sprzedawca bierze na siebie odpowiedzialność za wady ukryte i takie, które pojawiły się na skutek nieodpowiedniego użytkowania pojazdu przed zakupem.

Pułapki przy zakupie nowego auta

Kupując samochód, który jest fabrycznie nowy, otrzymujemy gwarancję jego niezawodności, przebiegu oraz idealnego stanu technicznego. Są jednak pewne pułapki, z których często nie zdajemy sobie sprawy do czasu, gdy zostanie wykryta wada takiego pojazdu, a my chcemy skorzystać z prawa rękojmi. Pierwsza w kolejności jest tzw. zmiana stosunków własności. Sytuacja ta dotyczy przypadków, gdy kupujący wziął kredyt na zakup samochodu i skutkuje przewłaszczeniem związanym z zabezpieczeniem udziału we własności pojazdu. Co to oznacza? Bank jest do czasu spłaty zadłużenia współwłaścicielem zakupionego auta. Jeśli więc kupujący chce skorzystać z prawa do roszczeń musi trzymać się ustaleń z kredytodawcom, a nie dowolnie modyfikować je wedle swoich potrzeb. Takie ustalenia znajdują się zazwyczaj w podpisywanej umowie kredytowej.

Rękojmia a gwarancja

Gdy prawo rękojmi posiada wspólne punkty jak gwarancja dawana nam przez dealera nowego samochodu, który kupujemy, powinniśmy zwiększyć czujność. Dlaczego? Gwarancja obejmuje usunięcie wady na koszt sprzedającego, a więc ułamek kosztów zakupu. Rękojmia pozwala na odstąpienie od umowy lub zmniejszenie wartości pojazdu, a gdy dochodzi do konfliktu tych praw, trudno znaleźć porozumienie.

Kupno auta w leasingu

Umowy leasingowe obejmujące nowe samochody rządzą się jeszcze innymi prawami. W takich przypadkach oczywiście jako leasingobiorca mamy prawo do roszczeń. Roszczenia te naturalnie możemy kierować do zbywcy pojazdu. Odstępstwo od zwykłego trybu rozstrzygnięcia prawa rękojmi polega jednak na tym, że następują w nich pewne modyfikacje szerzej opisane w Kodeksie cywilnym i nieco komplikujące odstąpienie od umowy (ale o tym niedługo, w jednym z naszych kolejnych wpisów).

 

redakcja