Co oznacza znak strefa ruchu? Co to jest, ile jechać i kto ma pierwszeństwo?

W naszym kraju każda osoba, która pragnie legalnie kierować samochodem osobowym, musi posiadać prawo jazdy. Zdobycie go nie jest jednak łatwe. Najpierw kandydat na kierowcę musi odbyć odpowiedni kurs pod okiem profesjonalisty ze szkoły nauki jazdy, a następnie przystąpić do egzaminów wewnętrznych i państwowych oraz uzyskać w nich pozytywną ocenę. Jeden z elementów wiedzy, które sprawdza się podczas wspomnianych testów, stanowi oczywiście znajomość przepisów i znaków obowiązujących w ruchu drogowym. To bardzo ważny aspekt, który jest wymagany nie tylko do zdania egzaminu – błędna interpretacja znaku może skończyć się popełnieniem wykroczenia lub przestępstwa drogowego, co w najlżejszym przypadku zakończy się mandatem lub zatrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami, a w najgorszym – tragicznym wypadkiem. Jednym ze znaków, na które szczególnie powinni zwracać uwagę kierowcy, jest znak D-52 – strefa ruchu. Co oznacza ten znak i jak wygląda? Na te pytania odpowiedzi można znaleźć w poniższym artykule, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Strefa ruchu i znak – co oznacza? Na jakim występuje obszarze?

Co to jest strefa ruchu? Wielu kierowców słysząc to sformułowanie, ma na myśli znak D-40 – strefa zamieszkania, który często nazywany jest też “strefą ruchu pieszego”, co powoduje pewne niejasności i błędy interpretacyjne. Co oznacza znak strefa ruchu? Otóż jest to informacja dla kierowcy, że na drodze, po której obecnie się porusza, obowiązują wszelkie przepisy ogólne ruchu drogowego, nawet w przypadku, kiedy jest to droga wewnętrzna. Znak ten ma swój odpowiednik w postaci symbolu D-53 – koniec strefy ruchu. Ustawia się go zazwyczaj przy wyjeździe z tego typu miejsca. Bardzo często można go też spotkać przy wjazdach na drogę zewnętrzną, co wiąże się z obowiązkiem ustąpienia pierwszeństwa kierowcom poruszającym się drogą główną.

Strefa ruchu – kto ma pierwszeństwo?

Jak już zostało wspomniane – pierwszeństwo przy wyjeździe ze strefy ruchu mają osoby znajdujące się na drodze zewnętrznej. A co z tą samą kwestią, ale w obrębie strefy ruchu? Taką sytuację regulują dodatkowe znaki umieszczone pod tym oznaczającym strefę ruchu, a także aktualnie obowiązujące przepisy drogowe, m.in. reguła prawej strony.

Strefa ruchu – ile można jechać?

Wiele osób zastanawia się nad dozwoloną prędkością, przebywając w strefie ruchu. Jaką prędkość maksymalną można rozwinąć w takim miejscu? W związku z tym, że strefa ruchu oznacza obszar, na którym obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego, to wszystko zależy od pozostałych znaków. Jeśli ich nie ma, należy dostosować prędkość do obowiązujących przepisów – maksymalnie 30 km/h, jeśli strefa jest w terenie zabudowanym. Jeżeli napotkasz znak D-52 na drodze poza terenem zabudowanym, wtedy ograniczenie wynosi maksymalnie 50 km/h.

Dlaczego poruszając pojazdem się po strefie ruchu, należy zachować szczególną ostrożność?

Wiemy już, co oznacza znak strefa ruchu, jednak wielu kierowców wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, że poruszając się po tego typu drodze, powinni zachować szczególną ostrożność. Zazwyczaj znajdują się one w pobliżu terenów zabudowanych, co oznacza, że można tu spotkać m.in. pieszych czy rowerzystów. Mimo tego, że za znakiem “strefa ruchu” obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego, wiele osób, a zwłaszcza tych, które na co dzień nie poruszają się autem, może tego nie wiedzieć. To zwiększa ryzyko nieświadomego doprowadzenia do wypadku lub kolizji. Dlatego nawet wtedy, kiedy poruszamy się drogą wewnętrzną, ale jest ona zaznaczoną strefą ruchu, należy mieć oczy dookoła głowy i jechać zgodnie z przepisami oraz dozwoloną prędkością.

Warto też pamiętać o tym, że strefa ruchu to nie to samo, co strefa zamieszkania i obowiązują na niej inne zasady. W drugiej sytuacji to pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo, parkować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a maksymalna prędkość wynosi 20 km/h. Podobieństwem jest natomiast to, że każdorazowo opuszczając strefę zamieszkania, tak samo jak w przypadku strefy ruchu – kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa.

administrator