Jak jeździć po rondzie? Najważniejsze zasady

O ile mniejsze ronda są raczej dobrze znane kierowcom, tak te bardziej złożone bądź posiadające światła potrafią sprawiać problemy. W zależności od tego, z jakim rodzajem mamy do czynienia, a także jakie oznakowanie czy sygnalizacja na nim występuje, zachowanie w ruchu drogowym może się różnić.

Jak jeździć po rondzie?

Kluczową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę podczas wjazdu na rondo, jest oznakowanie. Najczęściej znajduje się ono przed tym elementem infrastruktury, jednak nie zawsze tak się dzieje. Jeśli oprócz znaku sugerującego ruch okrężny umieszczony został także znak nakazujący ustąpienie pierwszeństwa – powinno się do niego zastosować. W tej sytuacji możesz wjechać na rondo dopiero wtedy, gdy nie spowoduje to kolizji z innym pojazdem.

W momencie, gdy znajdziesz się już na rondzie, pierwszeństwo masz Ty i nie musisz ustępować go innej osobie, która ma dopiero zamiar wjechać. Jeśli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym występuje sygnalizacja, należy się do niej stosować. W przypadku, gdy jest ona uszkodzona bądź z jakiegoś innego powodu nie działa, ruch na rondzie odbywa się jak na każdym innym skrzyżowaniu – wtedy rolę informatorów przejmują znaki. Jeśli natomiast ruchem kieruje osoba do tego upoważniona, należy stosować się do jej poleceń.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie bez znaków?

Sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, jeśli przed skrzyżowaniem nie ma żadnego znaku, wtedy funkcjonuje na nim tzw. “zasada prawej ręki”.  Wjeżdżając na rondo, które nie jest określone znakiem pierwszeństwa, powinieneś mieć możliwość wjechania na nie przed znajdującą się na nim osobą, gdyż będziesz się znajdować po prawej stronie kierowcy. To samo będzie dotyczyło Ciebie, kiedy zaczniesz już poruszać się w ruchu okrężnym. Konieczne będzie ustąpienie pierwszeństwa kierowcy, który będzie chciał dopiero wjechać na rondo. Tego rodzaju skrzyżowania o ruchu okrężnym należą do rzadkości, jednak w celu uniknięcia stłuczki warto się upewnić, czy przed wjazdem na rondo występowało oznakowanie pionowe warunkujące pierwszeństwo.

Kiedy włączać kierunkowskaz na rondzie?

Z pewnością jedną z bardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących poruszania się w ruchu okrężnym jest używanie kierunkowskazów. Co ciekawe, nie było to w pełni uwarunkowane prawnie, dopóki jeden kursant zdecydował się nie zaakceptować faktu niezdanego egzaminu. Od tego czasu istnieje w przepisach zapis dotyczący używania kierunkowskazów.

Wielu kierowców przy wjeździe na rondo ma tendencję do stosowanie lewego kierunkowskazu. To jednak nieuzasadnione działanie, ponieważ nie zmienia się wtedy pasa ruchu i sygnalizowanie takiej akcji nie jest konieczne.

Natomiast bardzo istotna kwestia obejmuje informowanie o chęci opuszczenia ronda. Używamy wtedy prawego kierunkowskazu w momencie zbliżania się do interesującego nas zjazdu. Należy pamiętać, aby nie włączyć go zbyt wcześnie (może to sugerować chęć opuszczenia ronda wcześniej niż zamierzaliśmy), ani zbyt późno. Nieodpowiedni moment zastosowania kierunkowskazu może zdezorientować kierowcę. Informowanie o własnych zamiarach niezwykle zwiększa płynność jazdy wszystkich użytkowników ruchu, co pośrednio przyczynia się do zmniejszenia korków. Pozwoli to także na uniknięcie kolizji wynikających z niezrozumienia się przez kierowców.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie z obecnością tramwaju?

W przypadku obecności tramwajów na drodze wiele osób rezygnuje z podróży autem, jednak niesłusznie. Obawy, które towarzyszą kierowcom poruszającym się po rondzie z tymi pojazdami, wynikają zapewne z niewiedzy i związaną z tym niepewnością. Zasady w takich sytuacjach zostały jednak jasno określone w kodeksie ruchu drogowego. Na rondzie oznakowanym jedynie za pomocą znaku “ruch okrężny” tramwaje zawsze mają pierwszeństwo – zarówno przy wjeździe, jak i przy wyjeździe z ronda. Jednak na najczęściej spotykanych skrzyżowaniach wygląda to nieco inaczej. Tramwaj opuszczający rondo bez sygnalizacji świetlnej ma pierwszeństwo zawsze, nawet w sytuacji, gdy skręca. Ty natomiast masz możliwość bezkolizyjnego pokonania ronda w obecności tych pojazdów w przypadku, kiedy ruchem kierują światła.

administrator