Podatek od kupna samochodu – ile wynosi opłata skarbowa za auto?

Zakup samochodu wiąże się z wieloma formalnościami, których należy dopełnić, aby móc w spokoju korzystać z nowego nabytku. Poza niezbędnymi dokumentami jako kierowcy jesteśmy też zobowiązani do uiszczenia rozmaitych opłat, wśród których znajduje się podatek od kupna samochodu. Czym on jest i ile wynosi? Dowiesz się, czytając dalej!

Podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC) nie dotyczy tylko zakupu samochodu. Jest to rodzaj podatku, który jest pobierany w przypadku niektórych umów, w szczególności umowy sprzedaży, umowy pożyczki i umowy darowizny. Zawierając umowę podczas nabywania auta, automatycznie zostajemy zobowiązani do uiszczenia tej opłaty. Dla samochodu jest to kwota w wysokości 2% obecnej wartości rynkowej pojazdu, a na spłatę mamy 14 dni od momentu podpisania umowy.

Jednak czy podatek od zakupu samochodu dotyczy każdego tego typu transakcji? Otóż niekoniecznie. Istnieją pewne sytuacje, w których opłata ta nie występuje lub jesteśmy z niej zwolnieni.

Pierwszym takim przypadkiem jest…kupno samochodu nowego. Tak jest – samochody kupowane od dealerów czy z salonów, fabrycznie nowe nie są objęte tym podatkiem. Opłata skarbowa za samochód obowiązuje natomiast wtedy, kiedy nabywamy pojazd od osoby niebędącej płatnikiem VAT, i jest to pojazd używany.

Kolejnym wariantem, w którym przy kupnie samochodu podatek ten nie występuje, jest sytuacja, gdzie wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 złotych. PCC nie będzie nas dotyczyć także wtedy, kiedy samochód kupimy za granicą, gdyż opłata ta dotyczy umów zawartych na terenie naszego kraju.

Powyższe sytuacje obejmują wszystkich, którzy nabywają auto. Istnieje jednak grupa osób, której podatek ten nie dotyczy z innych względów. Są to osoby posługujące się orzeczeniem o niepełnosprawności z następującym podziałem:

– niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym – niezależnie od występującego schorzenia,

– niepełnosprawność w stopniu lekkim związana ze schorzeniami narządów ruchu.

Zasada ta ma także pewno obostrzenie, a mianowicie aby zostać zwolnionym z płatności podatku od zakupu auta, osoba niepełnosprawna musi nabyć je na użytek własny.

Jak już wspomnieliśmy, wysokość opłaty zależy od wartości rynkowej pojazdu. Przykładowo więc, nabywając pojazd o wartości 10 tysięcy złotych, musimy zapłacić 2% od tej kwoty, czyli 200 zł.

Urzędy skarbowe operują specjalnymi tabelami wypełnionymi informacjami dotyczącymi aktualnych wartości pojazdów. Nie ma więc większego sensu zaniżać wartość samochodu na umowie, gdyż zostanie to szybko wykryte, a nałożona kara za próbę uchybienia się od płatności jest sporo wyższa. Jest jednak jedna możliwość, by wartość auta na umowie była niższa niż średnia cena rynkowa – samochód musi być uszkodzony.

Aby zapłacić podatek od samochodu, należy wypełnić specjalny formularz PCC-3 (a w przypadku kiedy pojazd ma więcej niż jednego nabywcę PPC-3/A) i dostarczyć go drogą mailową, pocztową lub osobiście do centrum obsługi w urzędzie skarbowym. Samej płatności należy natomiast dokonać poprzez wpłatę w kasie urzędu lub przelewem na odpowiednie konto.

administrator